WIND2WIN

Каузата

Черно море, свободно от пластмаса

Каузата на предизвикателството е да привлече вниманието на обществеността върху проблема със замърсяването с пластмаса на водите в Черно море.

Факти

Масовото производство на пластмаси започва през 50-те години на миналия век и нараства лавинообразно от 1,5 млн. тона годишно до настоящото си равнище от 280 млн. тона годишно. Приблизително една трета от настоящото световно производство се състои от опаковки за еднократна употреба, които биват изхвърлени в рамките на около една година.

Изчислено е, че до 2050 год., ако човечеството продължава да консумира със същото темпо, количеството на пластмасови отпадъци в Световния океан ще бъде повече от количеството риба. Освен сериозните увреждания, които пластмасата причинява на морските биосистеми, пластмасовите отпадъци имат и силно негативно влияние върху човешкото здраве.​

Проучване за пластмасата в Черно море

Проучване на Лабораторията за морска екология в Созопол и Българска академия на науките, проведено през август 2017 год. показва, че Черно море е силно замърсено с пластмаса. Най-голямо кoличество от отпадъците в зоната, изследвана в проучването, между нос Калиакра и град Бургас, са индустриални полимери или пластмасови частици, с размер над 2,5 см – основно рибарски мрежи, пластмасови бутилки, опаковки, чували и найлонови торби за еднократна употреба. Морският еколог Димитър Беров и Стефания Клeйн провеждат изследванията си по време на кампанията на Greenpeаcе “Свободни от пластмаса” на борда на кораба Rainbow Warrior.

Въпреки ясните заключения от изследванията на морските еколози през миналата година Черно море, остава недостатъчно изследвано и има сериозни пропуски в познанието за плаващите твърди отпадъци. Нужно е събиране на достатъчно данни и мониторинг, за да може да се пристъпи към адекватни мерки за редуциране количеството на пластмасови отпадъци, плаващи във водите на Черно море.​

Изчисли своя пластмасов отпечатък:

Екологичен мониторинг

По време на целия маршрут на предизвикателството ще се извършва визуално наблюдение за плаващи морски отпадъци, визуални наблюдения за морски бозайници и екологичен мониторинг на параметри на морската вода.

Екипът от морски еколог и биолог – Димитър Беров и Велизара Стоилова, ще се ангажира със снемането на  проби през целия маршрут на предизвикателството с. Дуранкулак – с. Резово.

С помощта на портативна измервателна апаратура, по време на плаването по българското крайбежие, ще се изготви “снимка” на екологичното състояние на крайбрежните води по българското Черноморие. Това позволява бързото и автоматично измерване на параметри на морската вода като температура, соленост, дълбочина, съдържание на кислород, pH, и концентрация на хлорофил-а (фитопланктон) – всички изброени параметри са индикатори за чистотата и състоянието на морската екосистема и нейната биологична активност.

Използвайки малка и бърза моторна лодка, ще демонстрираме достъпността на този тип изследвания.

Действията носят промяната

Наши съмишленици в каузата Kaufland България​

Отговорност към природата - Kaufland България

Важна част от политиката на Kaufland България е отговорността към хората и природата. Убедени, че само действията носят промяната, от компанията непрекъснато работят за иновативни решения с конкретен принос в полза на обществото и опазването на околната среда. По този начин Kaufland България заявява позицията си на отговорен лидер в динамичния сектор на модерната търговия.

Предприетите действия и набелязаните мерки са резултат от ангажимента на всички отдели – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за околната среда, до намаляването на пластмасата.

Kaufland вече обяви публично ангажимента си до 2025 г. да намали с минимум 20% използването на пластмаса във всички държави, в които оперира. Компанията се ангажира да подсигури на 100% рециклируемостта на пластмасовите опаковки на собствените марки продукти и до края на 2019 г. целенасочено да изключи от асортимента си определени артикули от пластмаса. Освен ограничаване на видимите пластмасови материали още през 2013 г. компанията изключи твърдите пластмасови микро частици при създаването и производството на собствените козметични, санитарни и хигиенни марки продукти.

Отново в контекста на ангажимента си към околната среда Kaufland България интегрира в своите хипермаркети иновативни решения в областта на енергоспестяването, облагородяването на прилежащите терени, както и шумовото замърсяване. Модернизираните обекти на компанията се изграждат по напълно нов модел. Енергоспестяващата концепция, наред с комбинираните отоплителни и охлаждащи системи, осигуряват от 30% до 40% спестена електроенергия. Във всеки от хипермаркетите могат да бъдат връщани отпадъци като фолио, хартия, кашони, батерии, осветителни крушки и малки електроуреди. Торбичките за пазаруване във веригата вече са 100% рециклируеми. Клиентската брошура на Kaufland България също се отпечатва изцяло върху рециклирана хартия. Друг аспект на целите на компанията е започналото поетапно предоставяне на зарядни станции за електромобили и електровелосипеди на територията на хипермаркетите.

Наред с това компанията отдава изключително внимание на устойчивото формиране на своя асортимент, държи на условията на производство, начина на отглеждане на животните, както и на опазване на естествената обитаема среда на рибите. Kaufland България предлага все по-богат избор от екологично чисти продукти. Органичното и регионално земеделие е изкючително важно за компанията.